Blesky

Sledujte, kde práve udrel blesk. Každý z bleskov môžete vidieť len s niekoľko sekundovým oneskorením na tejto mape.